Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

1 ARCHIEF EEMLAND

Wethouder Fatma Koser Kaya   

E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord