Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Tabel: PF. 11.05

Project

Koningsdag

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.250

750

500

Realisatie

Lasten/ Baten

13

53

-40

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Toelichting:

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. overschrijding budget

Wekelijkse sturing en monitoring per werkgroep op (geplande) kosten en baten

Nieuw

2. Feest gaat niet door als gevolg van nationaal tragedie

Mogelijkheden Evenementenverzekering onderzoeken. In opdracht-formulering aan andere partijen zo veel mogelijk (redelijke) voorbehouden opnemen.

Nieuw

3. Druk op planning

Wekelijkse monitoring planning en tijdig opschalen indien nodig.

Nieuw