Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.11.04 Financiële risico's

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in € x1.000

1

Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad.

Monitoring via dashboard subsidies en rapportage subsidiecyclus. Uitvoeren audits en doorlichting. Inzet Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring.

97

2

Door ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening en/of incidenten en/of wijzigingen in het beleid kunnen we niet voldoen aan de gesloten Dienstverleningsovereenkomsten waardoor begrote inkomsten misgelopen worden.

Periodiek overleg en monitoring om vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk bij te sturen.

3

3

Door calamiteiten, diefstal van unieke stukken of onzorgvuldig handelen van mensen bij het bezichtigen bestaat de mogelijkheid dat stukken gerestaureerd moeten worden of vervangen.

Er wordt gebruik gemaakt van bruikleenovereenkomsten en verzekeringen. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op tentoongestelde stukken.

3