Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

Burgemeester Lucas Bolsius

E-mail: Burgemeester@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Algemeen bestuur
Juridische zaken
Public affairs
Veiligheid
Dierenwelzijn
Archeologie