Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Belangrijke gebeurtenissen

Verhuizing naar Westsingel 46
Een belangrijke gebeurtenis voor het Centrum voor Archeologie was de verhuizing van Langegracht 11 naar Westsingel 46. Vooral het uitpakken en opnieuw administreren van de vondsten en het inrichten van de expositie was een grote klus. De opening van de nieuwe huisvesting op 12 juni door burgemeester Lucas Bolsius en de Open Dag op 13 juni waren feestelijke en druk bezochte dagen. Ook bij de Open Monumentendagen in september en de Archeologiedagen in oktober was de belangstelling voor het Centrum voor Archeologie overweldigend.


Het hoekpand en het pand links daarvan (voormalig gymnasium): de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke afdeling archeologie

Opgraving Boldershof
De opgraving aan de Boldershof, voorafgaand aan de herinrichting van dit gebied, bood inzicht in de bewoningsgeschiedenis van deze plek. Al in de 'IJzertijd' woonden hier boeren. Heel spectaculair en onverwachts was de vondst diep onder de grond van een ‘kernvoetkling’, een stukje gereedschap gemaakt van vuursteen. Het is de oudste archeologische vondst uit de binnenstad van Amersfoort en dateert van circa 10.000 voor Christus.


De oudste vondst van Amersfoort (10.000 vC) gevonden op de Boldershof

Opgraving buitenplaats Kouwenhoven
Het onderzoek naar buitenhuis Kouwenhoven, gelegen in Hoogland-west, vond plaats in de hete zomer van 2018 en trok honderden geïnteresseerden op de Open Dag die de gemeentelijke archeologen organiseerden. Om het buitenhuis bevond zich een gracht. Monumentale bruggen voerden onder andere naar de tuin met vijvers en fonteinen. De vele vondsten geven inzicht in het leven van de bewoners van dit buiten.


Veel belangstelling op de Open dag bij de opgraving van buitenplaats Kouwenhoven

Beoordeling bouwplannen monumentale panden
In 2018 werden er bijna 300 bouwplannen voor monumentale panden beoordeeld door Monumentenzorg en de CRK Subcommissie Erfgoed. Daarnaast werden er tientallen adviezen gegeven aan eigenaren voor onder meer verduurzaming en (ver)bouwplannen.