Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend én archeologisch) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal.

Doorlopend

Monumentenzorg.

Doorlopend

Archeologie.

Doorlopend