Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Indicatoren

Indicatoren

11.1.a

Bekendheid Archief Eemland

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

49

55

Bron:

Stadspeiling O&S

Toelichting:

In 2014 verhuisde het Archief naar het nieuwe Eemhuis. Dit heeft mede geleid tot een grotere bekendheid. Het onderzoek onder inwoners van 18-84 jaar is gebaseerd op een steekproef. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.

11.1.b

Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

4000

4300

8000

8447

8750

Bron:

Archief Eemland

Toelichting:

Het betreft de som van het dagelijks aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten.
Betreft een schatting van het Archief.

11.1.c

Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

174000

174500

166000

147162

Bron:

Archief Eemland

Toelichting:

We hebben een nieuwe website gerealiseerd. Per pagina kunnen de bezoekersaantallen achterhaald worden. Met name de homepage, foto's, archieven en bouwtekeningen zijn de meest bezochte onderdelen. Het bezoekerscijfer van de homepage overstijgt de 510.000. Dit cijfer is echter niet meer vergelijkbaar met de cijfers uit de eerdere jaren en kan door verandering van het soort website niet meer achterhaald worden.