Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Belangrijke gebeurtenissen

Overbrenging archieven Soest
In maart verhuisde 460 meter archief van Soest naar Archief Eemland. Daarmee was Soest de laatste Eemlandse gemeente die zijn archief overbracht. In de archiefbewaarplaats van Archief Eemland wordt 7 km archief bewaard en beheerd.

Publieksbereik en AVG
Op 25 mei werden de nieuwe regels van kracht voor de bescherming van privacy in de Europese Unie (AVG). Op onze website lieten we zien wat met persoonsgegevens gebeurt en wat de gevolgen zijn van de nieuwe privacywetgeving. Zo kunnen bezoekers bepaalde delen van de collectie zoals de gezinskaarten niet meer raadplegen en zijn er zijn afspraken vastgelegd over de registratie van persoonsgegevens van bezoekers.

Gemeentearchivaris
Half mei werd Natasja Pels benoemd tot nieuwe gemeentearchivaris. De gemeentearchivaris van Amersfoort toetst de kwaliteit van het archiefbeheer van de gemeente Amersfoort en de regiogemeentes op de naleving van de Archiefwet. De gemeentearchivaris is een strategische gesprekspartner die toezicht houdt op de kwaliteit van het archiefbeheer bij de aangesloten gemeenten, binnen de grenzen van de rol als toezichthouder.

Nieuwe website
In juni ging de nieuwe website live. De look en feel van de website is aangepast en de zoekfunctie is verbeterd. Daardoor kunnen bezoekers makkelijker in alle collecties zoeken. Het verbeteren van de toegankelijkheid is onder andere te zien aan de veel geraadpleegde bronnen die prominent op de homepage staan.
Bij Archief Eemland vind je een uitgebreide collectie bronnen:
- ruim 54.000 foto’s en afbeeldingen
- meer dan 39.000 historische kranten
- een uitgebreide collectie van meer dan 13.000 boeken
- ruim 5.000 bouwdossiers en bouwtekeningen
- 4.400 film- en geluidmateriaal
- 600 kaarten en tekeningen

Schatten van Amersfoort
Afgelopen jaar vierden de Oudheidkundige Vereniging Flehite en Museum Flehite hun 140-jarig bestaan met de tentoonstelling ‘Schatten van Amersfoort’. Het museum onderging een ingrijpende renovatie en was gesloten voor publiek. Daarom was de tentoonstelling ‘Schatten van Amersfoort’ te zien bij Archief Eemland in het Eemhuis. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van waar Archief Eemland voor staat: van, voor en door de stad. “We willen verschillende mensen in het archief ontvangen. Door met gastcuratoren en erfgoedpartners samen te werken hopen we mensen te inspireren die niet zo snel een archief zouden bezoeken. Die verbinding maken is een van de mooie resultaten van samenwerken.”

Samenwerking in het Eemhuis
In het Eemhuis werken de bibliotheek Eemland, Schoten in de Kunst, Kunsthal KadE en Archief Eemland intensief met elkaar samen. Met lezingen, tentoonstellingen, cursussen, workshops en meer laten we bezoekers zien wat we allemaal doen in het Eemhuis. Een mooi voorbeeld daarvan is het bezoek van Koning William Alexander en Koningin Maxima in oktober vorig jaar. Na een optreden van het Amersfoorts Jeugd Orkest en leerlingen van Scholen in de Kunst spraken de koning en koningin met oude en nieuwe inwoners van Amersfoort. Ook de vele bezoekers van onder andere de Kinderboekenweek, de collegetour over buitenaards leven van Govert Schilling, de Kunstkijkroute, de educatieve Escaperoom in het Eemhuis en de Maand van de Geschiedenis, laten zien dat het Eemhuis dé culturele hotspot is van Amersfoort.