Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Indicatoren

Indicatoren

2.2.a

Aantal binnenbranden per 1000 woningen

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1,19

1,19

1,16

0,95

1,19

1,16

Bron:

VRU

Toelichting:

Vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) wordt het aantal gebouwbranden per 1000 woningen als indicator opgenomen.  In 2018 waren er 79 binnenbranden in gebouwen ofwel 1,19 per 1000 woningen. Doelstelling is om het aantal branden per 1000 woningen niet  verder te laten stijgen. Het streefcijfer 2018 was gebaseerd op de situatie van 2016. Door de stijging van het aantal branden in 2018  is de doelstelling net niet gehaald.                              

2.2.b

Brandweer binnen normtijd ter plaatse

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

68

81

89

68

Bron:

VRU

Toelichting:

De brandweer is in 2018 79 keer uitgerukt voor een gebouwbrand. In 24 gevallen kon er geen koppeling worden gemaakt met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) waardoor de opkomsttijd niet gemeten kon worden. In één geval werd een overschrijding van de opkomsttijd met meer dan zes minuten geregistreerd. In vier gevallen werd een overschrijding van minder dan zes minuten geregistreerd. De overschrijdingen waren te wijten aan een te grote afstand tussen object en brandweerkazerne (2x), een langere rijtijd door verkeersomstandigheden (2x) of een combinatie van factoren (1x). De normtijd is in 50 van de 55 gemeten gevallen (=89%) gehaald in 2018. Dat is ruim boven de ambitie die in 2016 was gesteld.