Jaarstukken 2018

13 BEDRIJFSVOERING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We werken vanuit een intern dienstverleningsconcept.

Doorlopend

We gaan verder met de voorbereiding voor de geplande renovatie van het Stadhuiscomplex.

In uitvoering

We streven naar steeds meer digitaal en papierloos werken.

In uitvoering