Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We behartigen de belangen van partijen in stad en regio, door public affairs richting andere overheden en door verbindingen te zoeken met stakeholders.

Doorlopend

Bij besturen gaat het om vertrouwen hebben en vertrouwen krijgen.

Doorlopend

Beschermen persoonsgegevens en privacy.

Doorlopend

In onze communicatie en interactie met de stad zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar, maar ook vraaggericht.

Doorlopend