Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2 BESTUURLIJKE ONTWIKKELING EN DEREGULERING

Wethouder Menno Tigelaar

E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en
Buitengebied-West