Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Belangrijke samenwerkingspartners zijn o.a. Bewoners033 en Indebuurt. Voor verdere toelichting zie tekst hierboven.

Verbonden partijen