Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Indicatoren

Indicatoren

1.2.b

Aantal keren dat de gemeenteraad vragen stelt aan het AmersfoortPanel

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1

0

2

0

1

Bron:

O&S

Toelichting:

De raadsleden hebben de mogelijkheid om aan het AmersfoortPanel vragen te stellen. In 2018 is er geen onderzoek naar aanleiding van raadsvragen onder dit panel gedaan. In dit digitale Panel zitten momenteel zo’n 5.000 Amersfoorters van 10 jaar en ouder die hebben aangegeven bereid te zijn om periodiek mee te doen aan online onderzoek. Deze indicator is komen te vervallen in de Begroting van 2019.