Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We koesteren de eigen kracht van de stad, de initiatieven en de mensen die verantwoordelijkheid nemen.

Doorlopend

We spelen in op wat de stad belangrijk vindt.

Doorlopend

We organiseren ons bestuur zodanig, dat wij effectief functioneren.

In uitvoering

We verbeteren de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak van onze regelgeving.

Doorlopend

We verminderen de regelgeving waar dat kan.

Doorlopend