Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

3 DIENSTVERLENING

Wethouder Kees Kraanen

E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:

Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland