Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Indicatoren

Indicatoren

1.3.a

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

92

92

93

90

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is een start gemaakt met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld.

1.3.b

% Wachttijd: bezoekers op afspraak, geholpen binnen 5 minuten (jan. t/m dec.)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

97

98

97

97

96

97

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting:

Klanten kunnen op werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur alleen op afspraak langskomen bij Burgerzaken, evenals op donderdagavond.

1.3.c

% Wachttijd bezoekers vrije inloop (zomer) geholpen binnen 10 minuten (mei t/m aug.)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

87

92

90

76

71

90

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting:

Klanten kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak bij Burgerzaken langskomen. Ze moeten dan doorgaans langer wachten dan in de middag op afspraak, zeker in de drukke zomermaanden.

1.3.d

% Wachttijd bezoekers vrije inloop,  geholpen binnen 10 minuten (rest van het jaar)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

89

95

93

85

86

93

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting:

Klanten kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak bij Burgerzaken langskomen. Ze moeten dan doorgaans langer wachten dan in de middag op afspraak, zeker in de drukke zomermaanden.

1.3.e

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

94

95

95

90

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is begonnen met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen.

1.3.f

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

83

79

78

79

85

85

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

Uit de cijfers blijkt dat de telefonische bereikbaarheid van het KCC in 2018 is verbeterd.

1.3.g

% bellers die direct zijn geholpen door KCC

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

72

69

70

67

72

75

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

'Direct geholpen' wil zeggen dat bellers in principe direct een antwoord op hun vraag krijgen van een KCC-medewerker, al dan niet na ruggenspraak houdt met een collega van een vakafdeling.

1.3.h

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

83

84

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren.

1.3.i

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

54

56

52

60

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Uit de resultaten over 2018 blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

1.3.j

% brieven dat binnen de termijn beantwoord wordt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

91

90

89

91

89

90

Bron:

ITD

Toelichting:

Bij het berekenen van dit percentage is uitsluitend gekeken naar de post die in Docs Open wordt geregistreerd.