Jaarstukken 2018

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Op een klantgerichte manier efficiënt en effectief werken.

Doorlopend

Meer digitaal.

Doorlopend

Snel en vriendelijk.

Doorlopend