Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Het terugdringen van criminaliteit en overlast door personen in de woon- en leefomgeving.

Doorlopend

De organisatie van vervoer in acute situaties en een centrale plek waar men met zorgen en signalen terecht kan

Uitgevoerd

Het terugdringen van het aantal voltooide woninginbraken.

Niet uitgevoerd

Het vergroten van de heterdaadkracht door actief burgerschap.

Doorlopend

Het percentage Amersfoorters dat zich wel eens onveilig voelt in hun eigen buurt willen we terugdringen van 25% (2015) naar 23% in 2017.

Uitgevoerd