Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.