Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Indicatoren

Indicatoren

2.3.a

Groene vergunningen binnen 21 werkdagen afgehandeld

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

33

50

50

80

Bron:

Vergunningensysteem

Toelichting:

Een groene Vergunning is een reguliere aanvraag die ontvankelijk is en die voldoet aan de energie prestatienorm van 25% lager dan een reguliere vergunning. Groene vergunningen moeten altijd langs de welstand en naar de bestemmingsplan toetser. De wettelijke termijn is 8 weken. Wij streven naar een afhandeling binnen 21 werkdagen. De beslissingstermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als niet aan de indieningsvereisten wordt voldaan start de termijn opnieuw. Er zijn dit jaar 2 groene vergunningen ingediend en afgehandeld. Er wordt gezocht naar een meer representatieve indicator.    

2.3.b

Vergunningen voor dakkapellen binnen 14 werkdagen afgehandeld

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

40

59

37

60

Bron:

Vergunningensysteem

Toelichting:

en dakkapel, is een bouwwerk in het dakvlak gelegen. Dakkapellen heb je in vele soorten en maten. Een dakkapel kan welstandsvrij of welstandsplichtig zijn of in een monumentaal gebied liggen. De verwachting is dat ca. 60% van de dakkapelaanvragen binnen 14 dagen afgehandeld kunnen worden.  De resterende 40% is afhankelijk van commissies en het oordeel van andere experts binnen de gemeente. De wettelijke termijn is 8 weken. De beslissingstermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als niet aan de indieningsvereisten wordt voldaan start de termijn opnieuw.
Ten opzichte van 2017 zijn er veel meer aanvragen om een dakkapel ter beoordeling aan de stadsbouwmeester voorgelegd. Deze werkwijze is van toepassing als het aanvragen betreft voor dakkapellen aan de voor- of zijkant van de woning of als het een monumentaal pand betreft. De termijn van 14 dagen is dan nagenoeg niet haalbaar.

2.3.d

Responstijd op klachten openbare ruimte binnen 5 werkdagen

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

95

95

95

95

Bron:

Zaaksysteem

Toelichting:

Het streven is dat 95% van de klachten (zoals geluidsoverlast, hondenpoep, illegale bouwwerken, parkeeroverlast) binnen 5 werkdagen wordt opgepakt in een eerste telefonisch of mondeling contact met degene die de klacht heeft. Dit betreft een interne servicenorm. Het percentage van de responstijd binnen 5 werkdagen blijkt niet uit het zaaksysteem gehaald te kunnen worden. In de praktijk bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat het in 2018 afwijkend was t.o.v. de jaren daarvoor.

2.3.e

Klachten openbare ruimte binnen 14 werkdagen afgehandeld

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

83

83

89

80

Bron:

Zaaksysteem

Toelichting:

Het streven is dat 80% van de klachten melding openbare ruimte (zoals geluidsoverlast, hondenpoep, illegale bouwwerken, parkeeroverlast)  binnen 14 werkdagen afgehandeld wordt. Dit betreft een interne servicenorm.