Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Verlagen van de bijdrage van de gemeente voor de RUD (regionale uitvoeringsdienst) met 10%.

Uitgevoerd

88

De bezuiniging van € 88.000 is in 2018 gerealiseerd. De ingebruikname van het nieuwe sturings- en financieringsmodel van outputsturing- en financiering door de RUD heeft hier mede aan bijgedragen.