Jaarstukken 2018

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We prioriteren onze handhavingsinzet op basis van informatie en risico.

Doorlopend

We bevorderen naleving van regels door preventie en zelforganisatie.

Doorlopend

We evalueren de jaarlijkse evenementen en implementeren de leerdoelen, ook uit (inter)nationale evaluaties.

Uitgevoerd