Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Bovengemiddelde groei van werkgelegenheid.

Doorlopend

Vitaliteit: we streven naar een economie waarin (duurzaam) ondernemerschap kan bloeien.

In uitvoering

Balans tussen wonen en werken.

In uitvoering

Economische koploper in Nederland.

Uitgevoerd