Jaarstukken 2018

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor ons economisch beleid zijn de inbreng van ondernemers en economische partners cruciaal. We stemmen beleid af en wij voeren onze activiteiten altijd uit in samenwerking met veel partijen in de stad en in de regio, zoals de Economic Board regio Utrecht (EBU) en het Team Trade & Invest  van de Utrecht Region (gericht op internationale samenwerking). We werken met andere gemeenten samen (in Regio Amersfoort en binnen de provincie) én met onderwijsinstellingen, bedrijvenkringen, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren, zoals horeca, toerisme en de 'maak-industrie'. We werken vraaggericht en proberen partijen met elkaar te verbinden.
We zijn verbonden met Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Deze stichting organiseert met andere partners marketingcampagnes voor ondernemen, zakelijk en vrijetijdstoerisme en wonen.

Verbonden partijen