Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.

Doorlopend

Bij gebiedsontwikkeling zoeken wij naar de (maatschappelijke) waardecreatie.

Doorlopend

We hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

Doorlopend