Jaarstukken 2018

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Rijk
Provincies Utrecht en Gelderland
Regio’s Amersfoort en Food Valley
Waterschap
Natuurorganisaties
Marktpartijen/ondernemers
Woningcorporaties
Maatschappelijke instellingen/stichtingen
Inwoners

Verbonden partijen

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

 Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV CV en ook in de VOF-Podium.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV

De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). OBV Beheer BV is de beherend vennoot van OBV CV. Beide ondernemingen zijn opgericht om het nieuwe stadsdeel Vathorst in Amersfoort te realiseren. Het OBV zorgt, naast de woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels bij Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast levert zij bouwrijpe grond aan het VOF-Podium en maakt dit gebied ook woonrijp.