Jaarstukken 2018

08 WIJKEN EN WONEN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Er zijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar voor inwoners die hier gezien hun inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komen.

In uitvoering

We optimaliseren de woonruimteverdeling.

Uitgevoerd

We voeren de huisvesting van vergunninghouders uit conform de taakstelling van het Rijk.

Uitgevoerd

We blijven inzet plegen op de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg.

In uitvoering

We zetten de wijkaanpak binnen Amersfoort Vernieuwt voort tot 2020.

In uitvoering