Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We werken gebiedsgericht.

Doorlopend

We werken verder aan verbeterde bereikbaarheid van Amersfoort.

Doorlopend

We waarborgen verkeersveiligheid.

Doorlopend

We verbeteren leefbaarheid.

Doorlopend

Duurzaamheid in mobiliteit.

Doorlopend