Jaarstukken 2018

09 MOBILITEIT

VERDER

Tabel PF.09.04: VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2018

Lasten 2018

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd

1.167

167

0

167

0

1.000

No Regret

Scope van het project is uitgebreid en in voorbereiding

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest

2.868

1.227

-757

470

0

2.398

No Regret

Aanbesteding snelfietsroute deel A'damseweg in 2019

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

12

11

1

12

0

0

No Regret

Afgerond

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

451

232

0

232

0

219

No Regret

Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)

16

Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden

130

180

0

180

0

-50

Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

91

17

0

17

0

75

No Regret

In uitvoering

40

Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

60.000

8.940

5.988

14.928

0

45.072

Aanvullend

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

3.700

150

0

150

0

3.550

Basis

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort) op aanbesteding in 2019

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

2.970

378

307

685

0

2.285

Basis

In voorbereiding

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

311

311

0

311

0

0

Basis

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

466

466

0

466

0

0

Aanvullend

Afgerond

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

2.093

1.887

10

1.897

0

196

Aanvullend

P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

2.200

1.649

0

1.649

0

551

Aanvullend

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

160

160

0

160

0

0

Aanvullend

Afgerond

159

Stimuleren gebruik deelauto's

108

108

0

108

0

0

Aanvullend

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

7.500

186

209

395

0

7.105

Aanvullend

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

870

870

0

870

0

0

Aanvullend

Afgerond

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

550

550

0

550

0

0

Aanvullend

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

20.255

6.253

2

6.255

14.000

0

Aanvullend

Afgerond

v11

Doorstroming Bergenboulevard Vathorst

3.688

61

151

212

0

3.476

Aanvullend

In voorbereiding

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

3.105

50

100

150

0

2.955

Aanvullend

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

250

28

259

287

0

-37

Aanvullend

Uitgevoerd

V14

Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6

242

13

188

201

0

41

Aanvullend

Uitgevoerd

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

150

13

45

58

0

92

Aanvullend

Uitgevoerd

V18

reistijdwinst fietsers verkeerslichten

550

0

114

114

0

436

Aanvullend

In voorbereiding

V19

Nieuwe schakels in het fietsennetwerk

350

0

0

0

0

350

Aanvullend

In voorbereiding

V20

Verkeersveiligheid verbeteren

1.050

0

72

72

0

978

Aanvullend

In voorbereiding

V21

Verbeteren doorstroming ov Julianaplein

1.000

0

0

0

0

1.000

Aanvullend

In voorbereiding

TOTAAL

116.286

23.907

6.689

30.596

14.000

71.691

Tabel PF.09.04.02: Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag

Omschrijving

Budget

Lasten < 2018

Lasten 2018

Totaal lasten

Afspraken (bestuurs) overeen- komst

Saldo

Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering

112.736

23.907

6.689

30.596

14.000

68.141

Amersfoort bevoegd gezag in planning

3.550

0

0

0

0

3.550

Totaal VERDER

116.286

23.907

6.689

30.596

14.000

71.691

Tabel PF.09.04.03: Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2018

Lasten 2018

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

28

DVM

658

658

0

658

0

0

No Regret

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

102

Mobiliteitsmanagement

269

240

0

240

0

29

Basis

In uitvoering

TOTAAL

985

956

0

956

0

29

Tabel PF.09.05: Projecten Beter Benutten

Project

Omschrijving

Bijdrage excl. BTW

Goedgekeurde verschuiving

Bijdrage excl. BTW na verschuiving

Uitgaven t/m 2018

MNBB45

Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

1.804

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49

Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.063

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

704

MNBB74

Busstation Schothorst

745

176

921

905

TOTAAL

9.921

0

9.921

8.678

Tabel PF.09.06.01: Verkeersovereenkomst Vathorst

Conform afspraken met de provincie was 2017 het laatste jaar waarover verantwoording is afgelegd via de VOV-tabel.
We zullen geen aanspraak maken op het resterende bedrag. Hiermee sluiten we formeel de Verkeersovereenkomst Vathorst af, conform gemaakte afspraken.