Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Belangrijke gebeurtenissen

Goedkeurende accountantsverklaring
In 2018 hebben we wederom een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Deze had betrekking op de jaarstukken 2017. Ondanks de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording en zorgaanbieders die vrij laat met hun afrekeningen kwamen, zijn we er toch in geslaagd om ondanks een intensieve en langdurige accountantscontrole een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen.

Doorontwikkeling Lias
De Begroting maakten we de afgelopen jaren al met het softwareprogramma Lias. In 2018 hebben we ook de Jaarstukken 2017 en de Zomerrapportage 2018 naar volle tevredenheid met behulp van deze software opgesteld. In 2019 willen we ook de Kadernota hiermee opstellen. Op een later moment willen we bezien of we ook tussentijdse (interne) rapportages daarmee kunnen opstellen en/of de risicomodule van LIAS kunnen gebruiken.