Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Los van onderstaande verbonden partijen, onderhouden we ambtelijk en bestuurlijk nauwe contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Bank Nederlandse Gemeenten, de grote gemeenten verenigd in de G40, maar ook met diverse ministeries.

Verbonden partijen

NV SRO

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 12.1 Financiën en belastingen.

Theater-en congrescentrum Flint NV

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

NV ROVA Holding

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ROVA en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

NV REMU- Houdstermaatschappij

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU Houdstermaatschappij.

Vitens NV

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in programma 12.1 Financiën en Belastingen.

Alliander N.V.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander N.V.. De dividenduitkeringen van Alliander N.V. zijn opgenomen in Programma 12.1 Financiën en Belastingen.

BNG Bank

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 12.1 Financiën en Belastingen.

Parkeren Amersfoort BV

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 12.1 Financiën en Belastingen

ParkeerService Coöperatie UA

Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

Amfors Holding B.V.

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Amfors Holding BV.

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV).