Jaarstukken 2018

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Inleveren 1 fte heffingsambtenaar WOZ in 2018

Uitgevoerd

125

De maatregel is verwerkt in het Organisatie & ontwikkelplan van de afdeling Belastingen.