Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Fysieke kwaliteit van de openbare ruimte.

Doorlopend

Tevredenheid over de openbare ruimte.

Doorlopend

Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven.

Doorlopend

Aanpak essentaksterfte

In uitvoering

Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop

In uitvoering

Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten.

In uitvoering