Jaarstukken 2018

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Houten fietsbruggen en vlonders weghalen op het moment van vervanging.

In uitvoering

65

De keuze over welke fietsbruggen daadwerkelijk kunnen vervallen is nog niet gemaakt. Het is daarmee nog niet zeker of deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.