Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij bieden kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veiligheid door verantwoordelijkheid te geven en te nemen & waardering en betrokkenheid te stimuleren.

Doorlopend

De jeugd groeit prettig op in een inclusieve samenleving waarbij voldoende aandacht is voor het ontwikkelen en ontplooien van talenten.

Doorlopend

De komende jaren staat onder meer het verbeteren van de doorgaande ontwikkelingslijnen centraal.

Doorlopend