Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met partners in de stad, te weten: onderwijs (primair, voortgezet, mbo, hbo, samenwerkingsverband de Eem), kinderopvang, Indebuurt033, bibliotheek, GGD, Scholen in de Kunst, SRO, SOVEE en Stichting ABC.
Samenwerkingsverband de Eem, Samenwerkingsverband Eemland, Berseba en het reformatorisch Samenwerkingsverband VO zijn de belangrijkste partners bij de ontwikkeling en uitvoering van de samenwerkingsagenda passend onderwijs.

Verbonden partijen