Jaarstukken 2018

05 ONDERWIJS

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Het verminderen van het budget (wegens orderuitputting) van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor vve en kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Uitgevoerd

110

In 2018 gerealiseerd.