Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We zorgen voor een specialistisch zorgaanbod en de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen voor inwoners van Amersfoort.

Uitgevoerd