Jaarstukken 2018

04 SOCIAAL DOMEIN

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Adviesraad Sociaal Domein, Signaleringsteam Amersfoort, Samen Veilig Midden Nederland en ongeveer 230 organisaties betrokken bij de inkoop van Wmo en jeugdzorg.

Verbonden partijen