Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Indicatoren

Indicatoren

11.3.a

% inwoners dat tevreden is met het aanbod evenementen en toeristische activiteiten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

74

76

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het aanbod aan evenementen en toeristische activiteiten in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De afname in 2014 is niet significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.

11.3.b

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

72

74

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.

Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.

11.3.c

% inwoners dat een voorstelling, concert of museum heeft bezocht

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

45

47

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Percentage inwoners (18-84) dat in Amersfoort een voorstelling, concert of museum heeft bezocht. Dit is het percentage dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 keer in Amersfoort een toneel-, cabaret- of dansvoorstelling, musical, show, muziekconcert, danceparty of museum/galerie heeft bezocht. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.

Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

11.3.d

% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

43

45

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Percentage inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet. Dit is het percentage Amersfoorters dat zelf actief is op gebied van toneel, muziek, dans, fotografie, schrijven, tekenen etc. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.

Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

11.3.e

% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

54

Bron:

Jongerenstads-peiling, O&S

Toelichting:

Percentage jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet. Dit is het percentage jongeren dat actief is op een van de bovengenoemde terreinen en hiervoor een cursus volgt of lid is van een vereniging. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2019 opnieuw gemeten.

Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.