Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toekomstbestendige en financieel weerbare culturele basisinstellingen.

In uitvoering

Een bruisend stadshart.

Doorlopend

Cultuureducatie en talentontwikkeling.

Doorlopend

Samenwerking met de provincie en de stad Utrecht.

Doorlopend