Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw.

Uitgevoerd

100

Bij de begrotingsbehandeling 2019-2022 is een amendement aangenomen om de ingevoerde bezuinigingen terug te draaien.