Jaarstukken 2018

11 CULTUUR

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor de uitvoering van de Cultuurvisie Amersfoort 2030 is verbinding en samenwerking binnen het culturele veld essentieel. Dan doelen wij ook op samenwerking tussen partijen van verschillende culturele disciplines (zoals beeldende kunst, muziek, dans, toneel et cetera) en met een verschillend profiel (zoals instellingen, evenementenorganisaties, zelfstandige makers, gevestigde en nieuwe spelers et cetera). Ook de samenwerking met actoren buiten het culturele veld is nodig, zoals onderwijs, welzijnswerk, bedrijfsleven en dergelijke. Daar ligt primair een taak voor partijen in de stad. Om samenwerking te bevorderen zet de gemeente in op een verbindende rol.
Onze samenwerking en contacten met het culturele veld zijn veelvormig. Wij hebben frequent bestuurlijk overleg met de culturele basisinstellingen. Wij stimuleren samenwerking en verbinden cultuurmakers en organisaties, wij organiseren bijeenkomsten voor kennisdeling, wij faciliteren en denken mee om initiatieven vanuit de stad van de grond te krijgen (bijvoorbeeld door een nieuwe regeling voor projectsubsidies in te voeren) en willen goed geïnformeerd zijn over wat er in de stad op cultureel gebied gebeurt.

Samenwerking met regionale partners richt zich nu vooral op gemeente Utrecht en provincie Utrecht. In het kader van de Cultuurvisie willen wij ook de samenwerking binnen Regio Amersfoort versterken. Een voorbeeld hierbij is het project Amersfoort, regio en creatief talent (ARCT), waarin wij met culturele partners uit stad en regio de keten van talentontwikkeling versterken.

Verbonden partijen

Theater-en congrescentrum Flint NV

Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.