Jaarstukken 2018

Toelichting op de balans

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving

31-12-2017

Investering / opname

Des-investering

Bijdragen van derden

Afschrijving

31-12-2018

Bijdrage aan activa in eigendom derden

979

125

855

TOTAAL

979

0

0

0

125

855